Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2016/2017. tanév rendje

 2016/2017. Tanév rendje

 

·         első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök)

·         utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök)

 

A tanítási napok száma az általános iskolákban száznyolcvankettő nap.

 A munkaszüneti napok körüli munkarend

A miniszteri rendelet 5. § (7) bekezdése alapján az egyéb jogszabály által elrendelt munkanap áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. Ebből következően a vonatkozó NGM rendelet által hivatalos munkanappá nyilvánított szombatok az iskolák számára is hivatalos tanítási napnak minősülnek, ez alól sem az ágazati, sem a foglalkoztatási jogszabályok nem adnak felmentést. Természetesen helyi döntés alapján lehetőség van e napokon tanítás nélküli munkanap tartására, illetve tanítási szünet elrendelésére, de utóbbi esetben csak a törvényben megszabott garanciák megtartása mellett.

A tanév során munkanap áthelyezés: 2016.október 15.(szombat) munkanap, helyette pihenőnap 2016.október 31. (hétfő)

 Az első félév a tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart. 

Az elért tanulmányi eredményekről 2017. január 27-ig kell értesíteni a tanulókat és a szülőket.

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát.

 Tanítási szünetek

   Ø  Az őszi szünet 2016 november 2-től 2016.november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 8. (kedd).

   Ø  A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).

   Ø  A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017.április 19. (szerda).

Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – a Nkt. 30. § (2)–(3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, szükség esetén (igény szerint) az iskola gondoskodik a tanulók felügyeletéről.

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

 

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

 Tanítás nélküli munkanapok:

 

1. nap: Nevelési értekezlet-november 7.(hétfő)

2. nap: Közalkalmazotti nap (karácsonyi), december 21

3. nap:  Gyermeknap  május vége, június eleje

4. nap:  Farsang 2016. február

5. nap:  Tanulói kirándulás